Servicis de Mediació

MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA


El Servici de Mediació Hipotecària per a la Vivenda Habitual naix per conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A. amb l'Ilustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV), i comença a prestar-se en la Seu de Nous Espais Torrent S.A. en el mes de Març de 2012.


Posteriorment
, en Gener de 2013, el conveni es fa extensiu també a la Diputació de València, per a la prestació d'Assessorament Jurídic, Mediació, Intermediació i Negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual.


Basant-se
en l'esmentat conveni, Nous Espais Torrent S.A. atendrà també, a més dels casos que afecten veïns de Torrent, els procedents dels municipis adscrits al seu partit judicial i adherits a l'esmentat Conveni: Paiporta, Alaquás i Aldaia.


Per a
sol·licitar el servici és necessari agafar cita prèvia acudint a les nostres oficines (Plaça Major, 31, telèfon del Servici 96-156 21 52), per a així poder ser atesos pels lletrats, advocats especialitzats en mediació, en l'horari assignat –tots els divendres de l'any excepte festius, al matí- i que són designats per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, des del CMICAV (Centre de Mediació de l'ICAV).

 

MEDIACIÓ CIVIL, MERCANTIL, FAMILIAR i COMUNITÀRIA

 

Des de gener de 2016 s'ha posat en marxa un nou servici de mediaciò que cobrix una nova situació de conflictes en l'àmbit de les relacions familiars, en la convivència ciutadana i en l'àmbit civil i mercantil.

La mediació familiar ajuda a trobar la millor solució en les separacions o divorcis, per a arribar a acords sobre les conseqüències de la ruptura i el benestar dels fills, en les relacions entre germans, iaios, fills etc.

La mediació ciutadana o comunitària ajuda a superar i a previndre la dificultats pròpies de la convivència (sorolls, fums, discussions, etc.….)

La mediació civil i mercantil ajuda a arribar acords sobre discrepàncies derivades dels contractes, herències, particions, compravendes i transaccions mercantils.