C. Informació jurídica

C.2. Normativa aplicable a l'empresa

C.3. Règim jurídic en matèria de contractació pública