Contacta amb nosaltres

Tens algun dubte?

Crida'ns o ompli el formulari i estarem encantats d'atendre't.

96 156 54 56
Nom i cognoms*
Email*
Consulta*

Transparència

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, publicada en el BOE, el 10 de desembre de 2013, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

En Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 8 d'abril, es va publicar la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l'Ajuntament de Torrent va aprovar la seua pròpia Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització (B.O.P. 6 març 2015).

NOUS ESPAIS TORRENT, S.A., Societat Anònima creada en 1999 per l'Excm. Ajuntament de Torrent, en compliment dels dictats de les assenyalades lleis i a fi de garantir la transparència de la seua activitat, ha dissenyat un portal de transparència, per a l'accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, i també la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística per part dels ciutadans i veïns interessats a conèixer la gestió de l'empresa.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ÍNDEX PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL
A.1) Descripció general de l’empresa pública.
A.2) Estatuts.
A.3) Funcions de l’entitat segons els seus Estatuts.
A.4) Estructura organitzativa i organigrama.
• Junta General.
• Consell d’Administració.
• Gerent i retribucions.
• Organigrama de l’empresa.
A.5) Oficines i Registre d’Entrada.
A.6) Personal i Processos selectius.
A.7) Relació de llocs de treball.

B) INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA
Instruccions Internes de Contractació 
B.1) Contractes.
B.2) Encàrrecs i Comandes de Gestió de l’Ajuntament de Torrent.
B.3) Convenis de Col·laboració.
B.4) Pressupostos d’ingressos i gastos.
B.5) Comptes anuals i informes d’auditoria.
B.6) Informació Estadística.
B.7) Serveis de l’empresa.
B.8) Plans i programes de l’empresa.
B.9) Posicionament de l’empresa en el sector.
B.10) Altres dades.

C) INFORMACIÓ JURÍDICA
C.1) Naturalesa jurídica de l'empresa.
C.2) Normativa aplicable a l'empresa.
C.3) Règim jurídic en matèria de contractació pública. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL

 

A.1 - DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Descripció general de l'empresa  

 

A.2 - ESTATUTS

Estatuts de l'empresa pública


A.3 - FUNCIONS DE L'ENTITAT SEGONS ELS SEUS ESTATUTS

Objecte social

Serveis de l'entitat

 

A.5 - OFICINES I REGISTRE D'ENTRADA

Oficines i registre d'entrada


A.6 - PERSONAL I PROCESSOS SELECTIUS

Personal i processos selectius


A.7 - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

B.3 - CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació dels servicis d'assessorament jurídics, mediació, intermediació i de negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual

Acord de col·laboració per a la comanda de Gestió entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais per a la gestió de l'Oficina d'Atenció del Centre Històric

Conveni regulador de la Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d'Educació infantil i primària, d'Educació especial i d'Adults de Torrent. 

Adenda al conveni regulador de la comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d'Educació infantil i primaria, d'Educació especial i d'Adults de Torrent. Maig 2016_Instal·lacions

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent per a la gestió del programa de lloguer social

Conveni col·laboració entre l'empresa pública municipal Nous Espais Torrent i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació en locals de Nous Espais Torrent S.A.U. del servici de mediació en assumptes civils relatius a la vivenda habitual

Conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de l'Edificació i Nous Espais Torrent per a l'ús i difusió de la Web 

Conveni de col·laboració per al foment de la rehabilitació de vivendes entre Nous Espais Torrent i l'Institut Valencià de l'Edificació

Protocol d'actuació entre la Conselleria de medi ambient, aigua, urbanisme i vivenda de la Generalitat Valenciana, Promotors públics de vivenda de la Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de l'Edificació per a l'aplicació del perfil de qualitat específic d'estalvi d'energia i sostenibilitat en promocions de vivendes de protecció pública de nova construcció

Conveni de col·laboració entre Nous Espais S.A. i la Universitat Catòlica de València

Conveni marc regulador de les relacions econòmic-financeres entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A. 

​B.4 - PRESSUPOST D'INGRESSOS I GASTOS

Pressupost 2015

Pressupost 2016


B.5 - COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA

B.10 - ALTRES DADES

Relació telèfons mòbils empresa i usuaris

Targetes bancàries

Regals

Caixa fixa General 2015

Caixa fixa General 2016

Caixa fixa Jardineria 2015

Caixa fixa Jardineria 2016

 

C. INFORMACIÓ JURÍDICA

 

C.1 - NATURALESA JURÍDICA DE L'EMPRESA  punxe açí

 

C.3 - RÈGIM JURÍDIC EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Contractació de recursos humans

Contractació obres, serveis i subministraments