Contacta amb nosaltres

Tens algun dubte?

Crida'ns o ompli el formulari i estarem encantats d'atendre't.

96 156 54 56
Nom i cognoms*
Email*
Consulta*

Transparència

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A.

 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, publicada en el BOE, el 10 de desembre de 2013, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

En Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 8 d'abril, es va publicar la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l'Ajuntament de Torrent va aprovar la seua pròpia Ordenança de Transparència, Accés a la Informació i Reutilització (B.O.P. 6 març 2015).

NOUS ESPAIS TORRENT, S.A., Societat Anònima creada en 1999 per l'Excm. Ajuntament de Torrent, en compliment dels dictats de les assenyalades lleis i a fi de garantir la transparència de la seua activitat, ha dissenyat un portal de transparència, per a l'accés a la informació de caràcter institucional, organitzativa i de planificació, i també la de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística per part dels ciutadans i veïns interessats a conèixer la gestió de l'empresa.

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ÍNDEX PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL
A.1) Descripció general de l’empresa pública.
A.2) Estatuts.
A.3) Funcions de l’entitat segons els seus Estatuts.
A.4) Estructura organitzativa i organigrama.
• Junta General.
• Consell d’Administració.
• Gerent i retribucions.
• Organigrama de l’empresa.
A.5) Oficines i Registre d’Entrada.
A.6) Personal i Processos selectius.
A.7) Relació de llocs de treball.

B) INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA
Instruccions Internes de Contractació 
B.1) Contractes.
B.2) Encàrrecs i Comandes de Gestió de l’Ajuntament de Torrent.
B.3) Convenis de Col·laboració.
B.4) Pressupostos d’ingressos i gastos.
B.5) Comptes anuals i informes d’auditoria.
B.6) Informació Estadística.
B.7) Serveis de l’empresa.
B.8) Plans i programes de l’empresa.
B.9) Posicionament de l’empresa en el sector.
B.10) Altres dades.

C) INFORMACIÓ JURÍDICA
C.1) Naturalesa jurídica de l'empresa.
C.2) Normativa aplicable a l'empresa.
C.3) Règim jurídic en matèria de contractació pública. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA, PLANIFICACIÓ I PERSONAL

 

A.1 - DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Descripció general de l'empresa  

 

A.2 - ESTATUTS

Estatuts de l'empresa pública


A.3 - FUNCIONS DE L'ENTITAT SEGONS ELS SEUS ESTATUTS

Objecte social

Serveis de l'entitat

 

A.5 - OFICINES I REGISTRE D'ENTRADA

Oficines i registre d'entrada


A.6 - PERSONAL I PROCESSOS SELECTIUS

Personal i processos selectius


A.7 - RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

 

 

B. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA

 

  

 

B.1 - CONTRACTES

Exercici 2015

  

Exercici 2017

Contractes d'obres, servicis i subministres de 2017

Estadístiques de Procediments de Contractació en 2017

 

 

B.2 - ENCÀRRECS I COMANDES DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT

 

  • Comanda de gestió del manteniment de la jardineria pública municipal de Torrent.
Acord comanda de gestió del manteniment de la jardineria pública municipal

Memòria anual 2016 servei

Memòria anual 2017 servei 

 

B.3 - CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Conveni de Col·laboració entre la Diputació de València i el Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació dels servicis d'assessorament jurídics, mediació, intermediació i de negociació sobre préstecs i arrendaments relatius a la vivenda habitual

Acord de col·laboració per a la comanda de Gestió entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais per a la gestió de l'Oficina d'Atenció del Centre Històric

Conveni regulador de la Comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d'Educació infantil i primària, d'Educació especial i d'Adults de Torrent. 

Adenda al conveni regulador de la comanda de gestió del servei de manteniment i conservació dels CP d'Educació infantil i primaria, d'Educació especial i d'Adults de Torrent. Maig 2016_Instal·lacions

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent per a la gestió del programa de lloguer social

Conveni col·laboració entre l'empresa pública municipal Nous Espais Torrent i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació en locals de Nous Espais Torrent S.A.U. del servici de mediació en assumptes civils relatius a la vivenda habitual

Conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de l'Edificació i Nous Espais Torrent per a l'ús i difusió de la Web 

Conveni de col·laboració per al foment de la rehabilitació de vivendes entre Nous Espais Torrent i l'Institut Valencià de l'Edificació

Protocol d'actuació entre la Conselleria de medi ambient, aigua, urbanisme i vivenda de la Generalitat Valenciana, Promotors públics de vivenda de la Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de l'Edificació per a l'aplicació del perfil de qualitat específic d'estalvi d'energia i sostenibilitat en promocions de vivendes de protecció pública de nova construcció

Conveni de col·laboració entre Nous Espais S.A. i la Universitat Catòlica de València

Conveni marc regulador de les relacions econòmic-financeres entre l'Ajuntament de Torrent i Nous Espais Torrent S.A. 

​B.4 - PRESSUPOST D'INGRESSOS I GASTOS

Pressupost 2015

Pressupost 2016


B.5 - COMPTES ANUALS I INFORMES D'AUDITORIA

B.10 - ALTRES DADES

Relació telèfons mòbils empresa i usuaris

Targetes bancàries

Regals

Caixa fixa General 2015

Caixa fixa General 2016

Caixa fixa General 2017

Caixa fixa Jardineria 2015

Caixa fixa Jardineria 2016

Caixa fixa Jardineria 2017

 

C. INFORMACIÓ JURÍDICA

 

C.1 - NATURALESA JURÍDICA DE L'EMPRESA  punxe açí

 

C.3 - RÈGIM JURÍDIC EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Contractació de recursos humans

Contractació obres, serveis i subministraments