22 gen. 2015

RENDA 2015. DEDUCCIÓ LLOGUER

Art. 13. Renta 2015. Alquiler

La reforma fiscal publicada en el BOE del 28 de novembre, modifica la tributació dels lloguers de vivenda per a l'any 2015.


Canvis per als inquilins en la Comunitat Valenciana:

Desapareix la deducció estatal, a partir del 2015 cap inquilí podrà deduir-se les rendes que pague per lloguer, però matisant que este canvi només s'aplica als contractes firmats a partir de l'1 gener del 2015, els anteriors a eixa data mantenen la deducció autonòmica de les quantitats pagades  que en la Comunitat Valenciana són les següents:

·       15% del lloguer satisfet i amb un màxim de 459€.

·    20% ó 25% del lloguer satisfet i amb un màxim de 612€ ó 765€, per a 35 anys o menys, i/o Discapacitat física 65% i psíquica 33%.

 

-   Vivenda habitual.

-  Data de contracte posterior a 23 abril 1998 i la seua duració igual o superior a un any.

-   Fiança depositada en organisme Comunitat Autònoma.

-   No tindre l'inquilí o membre de la seua unitat familiar una altra vivenda  a menys de 100Km de la llogada.

- No tindre dret en el mateix període impositiu a cap deducció per inversió en vivenda habitual.

- Base imposable igual o menor a 24.000€ en tributació individual i 38.800 en conjunta.


Canvis per als propietaris:

Per als propietaris també hi ha canvis, fins a la data tenien una deducció del 100% per a les rendes que cobraven a inquilins menors de 30 anys i del 60% per als inquilins majors de 30 anys. Amb esta reforma a partir del 01/01/2015 desapareix la deducció del 100% i s'unifica totes les deduccions en una sola del 60% amb independència de l'edat de l'inquilí.

Estos canvis s'aplicaran a la renda de 2015 que es confeccionarà i presentarà en l'Agència Tributària en l'any 2016.