24 set. 2020

II PLA D'ADQUISICIÓ DE VIVENDES PER A L'AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC DE LA GENERALITAT

Plan II vivienda GVA compra vivienda 2020_Página_01

La Generalitat Valenciana ha convocat Concurs per a l'adquisició d'habitatges per a incrementar el parc públic de la Generalitat i destinar-les al lloguer, donant resposta a situacions d'emergència habitacionals.

En el següent enllaç, podeu trobar tota la informació relativa a l'esmentat Concurs.

http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-laedificacion/concurs-2020