24 juny 2014

AVANTATGES DEL LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA

Art. 6. Alquiler opción compra

El contracte del lloguer amb opció a compra de la vivenda habitual és una fórmula que s'ha popularitzat en els últims anys després de l'esclat de la bambolla immobiliària. Es tracta d'una alternativa a mitjan camí entre el lloguer pur, de baixa tradició a Espanya, i la compra, l'accés de la qual s'ha vist obstaculitzat principalment pel fi de les ajudes fiscals, ajudes a l'accés a la vivenda protegida, restricció del crèdit hipotecari, etc.

A més de l'entorn desfavorable, una sèrie d'avantatges tant per al propietari com per a l'inquilí fan que esta alternativa siga summament atractiva per a ambdós parts:


PER AL PROPIETARI:

  • És una font d'ingressos per a anar cobrint els gastos inherents a la propietat: gastos de comunitat, IBI, gastos financers, etc.
  • L'inquilí té un perfil de possible comprador, la qual cosa permet facilitar la futura venda, així com mantindre les instal·lacions de la vivenda en ús, atés que és lògic pensar que el mateix preservarà en major grau l'immoble.

 

PER A L'INQUILÍ / POSSIBLE COMPRADOR:

  • És una manera de “provar el producte” abans de comprar, i assegurar-se de que es tracta de la vivenda, la comunitat i l'entorn que es desitja.
  • En el cas d'exercir la compra, una part o la totalitat de les rendes que s'abonen es convertiran en pagaments a compte de la vivenda, la qual cosa reduirà l'import a liquidar en el moment d'escripturar.
  • Si per qualsevol motiu finalment decidix no comprar, simplement haurà estat sufragant unes rendes de lloguer, llevat que es pacte algun tipus de preu per l'opció que en este cas perdria.
  • Disposa d'un temps per a estalviar per a una entrada i per a adquirir un crèdit en condicions més favorables.
  • Així mateix, si l'inquilí està pendent de vendre la seua vivenda actual, pot mudar-se de forma immediata i disposa de la duració del contracte per a buscar un comprador sense presses per a negociar el preu de venda.

 

Nous Espais Torrent posseïx en l'actualitat un parc de 12 vivendes qualificades com VPNC (vivendes protegides de nova construcció) de règim general, 5 locals comercials, 16 places de garatge i 1 traster que s'oferixen també davall la varietat de lloguer amb opció a compra. Les característiques dels immobles així com els preus estan publicades en esta pàgina web:

  • Edifici M-28: Per a vore els immobles disponibles, puntxe açí.
  • Edificio M-26: Per a vore els immobles disponibles, puntxe açí.