13 juny 2014

CRITERIS A TINDRE EN COMPTE PER A SOL·LICITAR LA REBAIXA EN EL PREU DE LLOGUER

Art. 5. Rebaja de alquiler

La crisi i el problema de la bambolla immobiliària està portant cada vegada més a la gent a optar pel lloguer de vivenda.

Açò ha portat que l'oferta de vivenda en lloguer siga cada vegada més gran i els seus preus més atractius.

Així les coses, totes eixes circumstàncies fan que siga un bon moment per a negociar una rebaixa en la renda del lloguer.

A l'hora de negociar a la baixa el preu d'una vivenda en lloguer considerem que és necessari tindre en compte una sèrie de variables:

  • Conéixer el contracte firmat: Abans de negociar amb el propietari és necessari conéixer els drets i obligacions que es tenen.
  • Saber el preu mitjà del lloguer per la zona: és important conéixer el preu mitjà de lloguer de la zona on està la vivenda i comparar-ho amb la renda que s'està pagant.
  • Fer-se valdre com a inquilí: Cal jugar la basa de bon inquilí, per a un propietari tindre un bon inquilí ha de ser el més important.
  • Conéixer la demanda de la zona: Si hi ha poca demanda en la zona on es viu, es pot utilitzar com a argument a favor de la rebaixa, ja que al propietari li podria costar més trobar nous inquilins.
  • Conéixer el preu d'altres immobles de la mateixa característica: amb eixa informació es podrà demanar una rebaixa en consonància amb la diferència de preus detectada.
  • Flexibilitat: Com a inquilí s'ha de ser flexible si interessa la vivenda, sinó s'aconseguix la rebaixa de renda es pot negociar altres aspectes com a rebaixa de subministraments, canvi electrodomèstic, etc.