04 maig 2020

CRÉDITS SENSE INTERESOS PER A AJUDES AL LLOGUER PER COVID-19

Art. 10. Permanencia vivienda alquilada tras ejecución hip.

S'adjunta document informatiu dels Crédits sense interesos per a ajudes al lloguer per COVID-19.