28 maig 2014

OBRES NO AUTORITZADES PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS

Art. 4. Obras no autorizadas

Les obres sobre elements comuns o l'ús privat d'algun element comú per un veí requerixen, segons la Llei de Propietat Horitzontal, la seua aprovació per unanimitat per la Junta de Propietaris, degudament convocada i constituïda. No obstant el més habitual en estos casos és que cada veí faça el que vullga i sense preguntar a ningú escometa una obra que, per afectar un element comú, requeriria autorització de la Comunitat.

Els exemples més freqüents consistixen en el tancament d'una terrassa, en la instal·lació de la bomba d'un aparell d'aire condicionat en la façana exterior d'un edifici o en l'ús privatiu d'una terrassa comuna.

Quan un veí no està conforme amb una obra realitzada en el seu edifici, la primera cosa que ha de comprovar, consultant l'Administrador o al President, és si la mateixa ha sigut aprovada o no per la Junta per unanimitat.

Si no ho ha sigut, ha de demanar el President de la Comunitat que, en nom de tots, es requerisca al veí que està afectant sense permís a elements comuns perquè a la major brevetat repose la situació a l'estat primitiu.

Si el veí fa cas omís al requeriment del President l'única solució és acudir a la via judicial per a fer efectiva la prohibició de realitzar obres o atribuir-se l'ús privat d'elements comuns sense comptar amb autorització.

En el dit sentit, i molt important, és que el requeriment cal fer-ho sense dilació, en quant es tinga notícia de l'obra o ús no autoritzat. En cas contrari si es deixa passar el temps sense intervindre, la jurisprudència del Tribunal Suprem determina que el silenci de la Comunitat, sobre una obra coneguda pot ser interpretat com un consentiment tàcit i, per tant, passat un temps l'obra o l'ús no podrà prohibir-se. Tot això amb anterioritat a què es complisquen 15 anys de l'obra o ús inconsentit, perquè a partir del dit termini prescriu en tot cas el dret de la Comunitat a prohibir-la.

La Comunitat no ha de fer un desistiment dels seus drets, si deixa transcórrer un termini suficient en silenci la situació serà irreversible ja que això es considera “consentiment tàcit”.