16 abr. 2020

GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE GVA

Image Guía Dret Habitatge

S'adjunta el document "Guía per a garantir el Dret a l'Habitatge" redactat i publicat per la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.

Si té qualsevol dubte, pot cridar a les nostres oficines 96-156 54 56, o enviar un e-mail a nousespais@nousespais.es