06 abr. 2020

REIAL DECRET-LLEI 11/2020

CORONAVIRUS

S'adjunta "Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de mar, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en el àmbit social i económic per a fer front al COVID-19".