16 març 2020

PROTOCOL

CORONAVIRUS

PROTOCOL DE MESURES INTERNES DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT AMB MOTIU DEL COVID-19

(Aprovat pel Comité de Seguretat i Salut de 11/03/2020)