12 set. 2019

PUBLICAT LLISTAT PROVISIONAL AJUDES DE LLOGUER GENERALITAT

Art. 9. Ayudas Alquiler GV. Plan 2015-2016

D'acord amb allò que disposa l'apartat 2, de la base onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, es procedeix a publicar en el web de la Vicepresidència segona I Conselleria d'Habitatge I Arquitectura Bioclimàtica el dia 12 DE SETEMBRE les llistes provisionals de sol·licitants que la documentació dels quals està completa i els qui han d'aportar documentació.

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions será del dia 13 al 30 DE SETEMBRE, tots dos inclusivament.

Consulta els LLISTATS PROVISIONALS d'ajuda al lloguer convocatòria 2019 punjant AÇÍ.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.

Més informació: http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ajudes-al-lloguer-d-habitatge-2019

 

LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2019.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.
LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'ajuda al lloguer convocatòria 2019.

S'ha de consultar la documentació que cal esmenar i els motius d'exclusió, si escau, amb el NIF, el CIF o el NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud.
CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ per a comprovar quina documentació falta a la sol·licitud d'ajuda al lloguer.

La presentació de les al·legacions i/o la documentació es pot realitzar TELEMÀTICAMENT o mitjançant la presentació d'aquestes en paper dirigint-se al Servei Territorial d'Habitatge i Rehabilitació on es tramita l'expedient.