26 març 2014

IMPAGAMENT MÍNIM PER A INICIAR DEMANDA DESNONAMENT

Art. 1. Impagament Lloguer

És prou amb què no es pague una mensualitat de renda perquè procedisca el desdonament?

Quin incompliment és necessari perquè un jutge ordene el desallotjament de la vivenda?


Són preguntes que es fan moltes persones. Per a tirar un poc de llum a esta qüestió que tant preocupa els propietaris i als inquilins comentem algunes idees que poden aclarir-les.


La doctrina reiterada establix que perquè un Jutge considere que s'ha incomplit el contracte i, com a conseqüència, procedisca al desdonament de l'inquilí, no basta el mer retard en el pagament de la renda, no és prou, és necessària una actitud clarament rebel de pagament.


Per
això, el més convenient des del punt de vista de l'arrendador és requerir fefaentment a l'inquilí perquè no es retarde i pague, això almenys en un parell d'ocasions encara que siguen pròximes en el temps, ja que si no paga quedara acreditada la voluntat d'incomplir i podrem promoure el desdonament encara que només s'haja impagat un parell de mensualitats de renda.


I
des del punt de vista de l'arrendatari, davant d'una situació d'impagament transitòria, si no pot pagar una mensualitat o dos però es van a poder pagar més avant, el més convenient és igualment fer-se'l saber a l'arrendador, també de forma fefaent. D'esta manera, arribat el cas podrà acreditar que la seua voluntat és complir. Açò pot servir per a salvar una situació transitòriament difícil, però no per a deixar de pagar la renda per molt de temps. Ja que si després de fer la comunicació no s'acredita la dita voluntat de pagament posant-se al dia dels retards de res servix, perquè el jutge en última instància decretarà el desdonament.