15 febr. 2019

CUESTIONARI COOPERATIVA VIVENDA EN CESIÓ D'US

ENCUESTA

La Generalitat Valenciana, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA) té en licitació el concurs públic per a la construcció de 34 habitatges en règim de cooperativa en una parcel·la a Torrent. A fi de conéixer l'acceptació que aquest model de desenvolupament urbà i social té entre la població de Torrent, et convidem a emplenar el següent qüestionari per a conéixer la teua opinió sobre el model no especulatiu d'habitatge de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús..

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/2255/SOuY