11 gen. 2019

NOUS ESPAIS INFORMA SOBRE EL MODEL DE COOPERATIVES D'HABITATGES

vivienda-cooperativa-benisaet

La Generalitat té en licitació una parcel·la en el barri de Benisaet per a construir habitatges en règim cooperatiu.

L'Ajuntament de Torrent, a través de l'empresa pública Nous Espais, ofereix el servei d'informació als veïns i veïnes sobre el model de cooperatives d'habitatges a Torrent. La Generalitat, a través de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), té en licitació el concurs públic per a la construcció d'habitatges en règim de cooperativa en una parcel·la de 630 metres quadrats en el barri de Benisaet, en concret en l'encreuament dels carrers Artesans i Maestro Sosa.

Des de Nous Espais s'ofereix als veïns interessats més informació sobre el pla de model no especulatiu d'habitatge de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús, amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge públic assequible i que la ciutadania puga a través d'una cooperativa construir un edifici d'habitatges i un projecte de vida en comú.

Les cooperatives d'habitatges de les quals es tracta són associacions de persones amb la finalitat de proporcionar als seus membres cooperativistes habitatge i espais comuns, a través d'un dret d'ús de sòl per a construir. A través d'aquest model, la cooperativa és propietària dels immobles i els socis gaudeixen del dret d'ús sobre un habitatge. 

Des d'aquesta empresa pública municipal Nous Espais de Torrent ofereix més informació sobre què és una cooperativa d'habitatges, quin és l'objectiu, per quants anys i en quines condicions és la cessió, així com els requisits d'accés.

Entre els requisits d'accés destaquen tindre un mínim d'un any de residència en la Comunitat Valenciana, destinar l'habitatge a domicili habitual i permanent i no disposar d'un altre habitatge en règim de propietat o usdefruit. A més, els ingressos de la unitat de convivència no han d'excedir en quatre punts i mig 4,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM), o que la quota a pagar no supere el 30% dels ingressos de la unitat de convivència.