29 nov. 2018

APROVADA LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA QUARTA FASE DEL PLA EDIFICANT

Plan Edificant Fase 4

El mes de juliol passat el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat l'adhesió i delegació de competències a la quarta fase del Pla Edificant per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents. Les memòries tècniques de tals actuacions han sigut dutes a terme per l'empresa pública municipal Nous Espais Torrent. 

El pla Edificant pretén agilitar els tràmits i permetre als ajuntaments que se sumen al programa avançar en la tramitació dels expedients per a les actuacions que consideren prioritàries en els seus centres educatius. Mitjançant aquest pla, l'Ajuntament assumeix la tramitació burocràtica de les obres i millores i la Generalitat el finançament íntegre, per mitjà de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Així, en l'IES Veles e Vents, es reformaran els banys i els vestuaris, es millorarà l'accessibilitat i l'eficiència energètica, es faran reformes als patis, en els equipaments esportius i en la façana exterior; també s'adaptarà l'habitatge del conserge a usos docents; en l'IES Marxadella es faran treballs de millora de l'accessibilitat i de l'eficiència energètica; en el CEIP Les Terretes s'instal·laran zones d'ombra i es millorarà la instal·lació de l'aire condicionat i dels equipaments esportius; i a l'Escola Infantil Pulgarcito es realitzaran intervencions destinades a l'adaptació d'aules i oficines a les normatives, així com actuacions de millora de l'accessibilitat, reparacions als patis i reforma de la instal·lació elèctrica.