20 set. 2018

CAMPANYA 2018-2019: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI

Art. 17. Procesionaria

Durant la tardor es posa en marxa la campanya d'actuació per a previndre l'aparició de la processionària del pi en jardins, col·legis i altres instal·lacions públiques.

Els darrers anys s’ha detectat una afecció por l’eruga de la Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff) superior a la d’altres èpoques. Les afeccions i les molèsties als veïns de Torrent han augmentat de manera considerable, requerint de l’atenció del serveis municipals per a frenar les seues conseqüències.

La millor manera d'evitar l'aparició de les bosses i posteriorment de les erugues consistix en la realització de tractaments preventius. El Servici de Jardineria Municipal en des de la campanya 2016-2017 va intensificar i va millorar el sistema d'aplicació dels tractaments preventius respecte als anys anteriors, apostant per tecnologia automàtica en compte de manual que es venia prestant els últims anys. La nova maquinària ofereix millors resultats que la manual i, a més, té l’avantatge de que el productes emprat milloren la salut de les espècies tractades. 

Els resultats obtinguts han estat molt positius, havent-se tracta més de 1.500 pins en la campanya 2017-2018, havent-se reduït considerablement les incidències per processionària rebudes en els serveis municipals.

Durant esta campanya 2018-2019 Nous Espais continuarà treballant en este sentit, per a evitar tindre en els nostres carrers, parcs i zones públiques en general esta plaga.

La societat municipal, Nous Espais Torrent S.A., a la vista de la gran incidència que la plaga ha presentat al municipi, ha estudiat les possibilitats de tractament tant per a les àrees públiques com per a donar un servei als particulars que oferint garanties d’èxit, tinga un cost raonable amb les condicions de seguretat necessàries. Amb aquest plantejament, es presenta, com ja es va fer els 2 últims anys, la “CAMPANYA 2018-2019: CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI.”

 Ja que hi ha nombroses propietats privades que tenen pins que en molts casos recauen en part sobre la via pública, Nous Espais ofereix el tractament d'endoterapia contra la processionària per a les parcel·les privades. Oferint este servici es va aconseguir durant els anys 2016 i 2017, que molts particulars que fins eixe moment no havien tractat els seus pins ho feren i amb açò aconseguir evitar l'aparició d'erugues en pins i parcel·les de particulars que puguen passar a la via pública i afectar qualsevol veí. 

Per a la lluita contra aquesta eruga, el tractament mitjançant endoteràpia que es proposa es efectiu entre el mesos de setembre fins a mitjans de gener, com a límit, per axó, el termini de presentació de sol·licituds s’ha fixat del 20 de setembre al 20 d'octubre. Els tècnics dels servei de jardineria es ficaran en contacte amb els particulars que vulguen aplicar el tractament a la seua parcel·la per a fer una visita d’inspecció, orientar al particular sobre la viabilitat del mateix i acordar la data corresponent. Una volta el particular haja abonat el cost establert del servei es procedirà a fer l’aplicació. 

INFORMACIÓ: Servei de Jardineria Tfs. 961551509 / 961565456

correus electrònics: jardineria@nousespais.es / nousespais@nousespais.es