21 març 2018

NOUS ESPAIS COL·LABORA AMB L'AJUNTAMENT PER A LA MILLORA DELS CENTRES DOCENTS DE TORRENT

Ventanas LOPE DE VEGA

Nous Espais Torrent, S.A. com a empresa pública municipal i mig propi de l'Ajuntament de Torrent, col·labora amb el consistori dins del marc de la Comanda del Manteniment de Col·legis Públics per a la realització d'actuacions en Centres Docents Públics de la localitat en matèria de reformes, millores i Eficiència Energètica. 

 

COBERTES AULARI CARRER SAN MARCOS

OBRA: Reparació i impermeabilització de la coberta i col·locació de sistemes de seguretat.

Ajuntament de Torrent: Reparació i impermeabilització de la coberta.

Nous Espais Torrent S.A.: Instal·lació de “línia de vida”, sistema de seguretat per a treballs en cobertes (en compliment de legislació d'aplicació)..

 Cubiertas EPA

 

CANVI FINESTRES LOPE DE VEGA 

OBRASubvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Torrent, a l'empara de l'Acord de data 28 de juliol de 2017, de la Diputació Provincial de València, sobre: Concedir les subvencions nominatives previstes en el Pressupost de Gastos de 2017 de la Diputació de València a determinats Municipis, per al finançament d'inversions per a la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica per mitjà d'actuacions preferents sobre la fusteria de portes i finestres en els centres d'educació.

La intervenció consistix en la reposició de tots els tancaments metàl·lics del Centre (portes i finestres), així com de la reparació i millora de l'aïllament tèrmic de les cobertes.

Objectius: Millora de l'eficiència energètica de l'edifici i per tant millora de les condicions de confort.

Nous Espais Torrent S.A.:

Assistència Tècnica a l'Ajuntament en l'elaboració del Projecte Tècnic i Direcció d'obra.

Ventanas LOPE DE VEGA

 

PLA EDUSI CALDERES 

L'Ajuntament de Torrent sol·licitarà actuacions de renovació de calderes i actuacions de millora de l'eficiència enérgita en 11 centres docents públics, estant el procediment en les fases preliminars per a la contractació dels Projectes Tècnics.

Més informació sobre el pla (Què es una EDUSI, continguts, fases...): http://edusi.es/