01 set. 2017

Assessorament i Intermediació en problemes hipotecaris i desnonaments

Art. 4. Obras no autorizadas

¿Tens dificultats o problemes a conseqüència d'haver subscrit un préstec hipotecari sobre la teua vivenda habitual?

¿Et trobes en la impossibilitat de fer front cada mes a les quotes del teu préstec hipotecari sobre la teua vivenda, o bé et trobes en la situació processal de demandada en un procediment originat per l'impagament continuat de les quotes? 

En l'empresa pública municipal Nous Espais Torrent, a la seua Oficina Municipal de Vivenda, trobaràs l'assessorament i Intermediació en problemes hipotecaris i desnonaments, l'ajuda necessaria per a previndre un desnonament, així com s'atenen de forma gratuïta a totes les persones que tenen problemes relacionats amb la vivenda. A més, al Servici de Mediació Hipotecària per a la Vivenda Habitual podràs ser atés pels lletrats i advocats especialitzats en mediació hipotecaria.  L'Ajuntament de Torrent per conveni subscrit amb la Diputació Provincial de València i l'il·lustríssim Col·legi d'Advocats de València presta este Servici a través de Nous Espais Torrent S.A., i el Centre de Mediació del Col·legi d'Advocats de València (CMICAV). 

Un professional mediador facilita la negociació d’acords amb els bancs, a fi que les persones afectades per problemàtiques hipotecàries puguen superar les dificultats de pagament, refinançant el seu préstec hipotecari a fi d’evitar la pèrdua de la seua casa, o tramitant una dació en pagament, un lloguer social o la suspensió del llançament del seu habitatge habitual.

S’ha revelat com un instrument certament eficaç almenys per quant suposa que el ciutadà troba orientació, atenció especialitzada i assessorament gratuït en un assumpte que li genera inquietud, preocupació i incertesa. En alguns casos, s'aconseguix arribar a l'esperat acord amb l'entitat financera que facilita que les persones i institucions implicades en este Servici troben també la suficient motivació com per a millorar-ho cada dia i constatar que un xicotet pas en el camí és un salt de gegant.