25 oct. 2016

JORNADES "TORRENt'em-plaça"

Cartel Jornades

TORRENt'em-plaÇa

ESTRATÈGIA DE PROTECCIÓ I REVALORTIZACIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC

L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa pública Nous Espais Torrent SA, impulsa aquesta iniciativa nascuda de la TAUT (Arquitectes per Torrent), que pretén impulsar projectes i moure sensibilitats que defensen la protecció i valorització del nostre centre històric. Aquesta iniciativa, conformada per una exposició, anirà acompanyada d’unes jornades amb ponències els dies 21, 22 i 23 de novembre al voltant de la problemàtica dels centres històrics que es celebrarà a la Sala Cívica de l’Antic Mercat.

“L’evolució del centre històric de Torrent” és un treball realitzat pel TAUT, que suposa l’origen d’aquesta iniciativa i que aprofundeix en la història del nostre centre històric al voltant de carrers històrics com el carrer de l’Església, del Mestre Giner, del Sants Patrons i de Santa Anna. Aquest treball, juntament amb les fotografies dels segles XIX i XX sobre la transformació de Torrent, constitueixen l’exposició que serà inaugurada el proper dia 10 de novembre a la planta baixa de l’Antic Mercat.

Així mateix les dites jornades estaran obertes a tots aquells veïns i veïnes que hi vulguen participar a fi de propiciar un debat constructiu, escoltar el veïnat, estudiar alternatives de gestió i plantejar reptes de futur per al centre de la ciutat, un punt important de trobades, vivències, sensibilitats i projectes de la ciutadania torrentina.

Durant les jornades es tractaran qüestions tals com el patrimoni i la casa tradicional, l’espai públic, l’activitat comercial, la mobilitat, l’accessibilitat o la relació del centre amb la ciutat i el veïnat. L’atractiu dels continguts es basa en l’acostament a la qüestió des de multitud d’angles diferents: l’urbanístic, l’arquitectònic, el social, l’econòmic, el cultural... És per això que volem que hi participen les entitats i agents socials que hi puga haver entre el veïnat.

Un dels objectius més importants d’aquesta iniciativa és aconseguir que la societat estiga més conscienciada del valor del nostre nucli històric i que açò ajude a definir estratègies de conservació o intervenció que procuren dinamitzar-lo i valorar-lo.

Per a inscruire's a les jornades, cal enviar un e-mail a jornades@nousespais.es.