25 maig 2016

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LES AJUDES DE LLOGUER DE LA GENERALITAT 2016

Art. 9. Ayudas Alquiler GV. Plan 2015-2016

Hui, dia 25 de maig, la Conselleria de d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, ha publicat en el DOCV l’ORDE 6/2016, de 19 de maig, per la qual s'aproven les bases que regulen el Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2016.

La dita orde, establix el període de presentació de sol·licituds per a tals ajudes, i establix el model de sol·licitud a complimentar i presentar, junt amb la documentació requerida.

A partir del dia 26 de maig i fins al 25 de juny, en les oficines de Nous Espais Torrent (Pl. Major núm. 31, en horari de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00 hores), podem ajudar-li a la cumplimentació dels impresos i la preparació de la documentació a presentar, que podrà realitzar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Torrent, a través del servici de "finestreta única".

A continuació poden descarregar-se l'Orde publicada en el DOCV, així com el model de sol·licitud i la documentació necessària per a sol·licitar l'ajuda.