18 febr. 2016

NOU SERVEI - REHABILITA I LLOGA

LOGO Rehabilita i Lloga

La Rehabilitació és l'acció constructiva o edificatòria que es realitza per a millorar les condicions de vida dels ciutadans en relació amb el seu entorn més immediat, la pròpia vivenda i la ciutat en què habiten. La rehabilitació des de l'àmbit públic atén aquelles obres de reforma, adequació, millora, etc., que són necessàries per a cobrir les expectatives més bàsiques perquè la vida de les persones que les habiten siga digna, tal com arreplega l'article 47 de la Constitució Espanyola, que es referix a “vivenda digna”.

Rehabilita i Lloga, és un programa dirigit a totes aquelles vivendes del municipi que en l'actualitat, per un o altre motiu, es troben buides i precisen d'actuacions de rehabilitació i adequació que permeten la reintroducció d'eixes vivendes en el mercat de lloguer, d'un costat, i col·laboren a impedir la degradació dels barris, d'un altre, constituint finalment un mitjà per a procurar que els veïns de Torrent compten amb vivenda en règim de lloguer, amb qualitat i a preus assequibles.