04 nov. 2015

LA LIQUIDACIÓ DEL LLOGUER

Art. 16. El finiquito alquiler

De la mateixa manera que és imprescindible fer per escrit el contracte de lloguer, ja que allí s’estableixen les clàusules i condicions que han de regir-ho, també és absolutament necessari que la finalització del contracte siga de manera consentida per les parts i que conste per escrit, encara que moltíssimes vegades les parts ometen aquest tràmit.

És un document molt senzill, el mateix ha de contindre les dades següents:

  • Declaració de finalització del contracte i entrega de claus de conformitat amb les parts.
  • Si procedeix, manifestació de lloguers o subministraments pendents.
  • Data del document.
  • Identificació dels intervinents i de la vivenda objecte del contracte.
  • Especificació de si la propietat està conforme amb l'estat en què es troba la vivenda.

Tot l'anterior exigeix que hi haja acord entre les parts  per a donar per acabat de forma legal l'arrendament.

L'arrendador i l'arrendatari en cas de desacord per a finalitzar el contracte han d'acudir al jutge, ja que qualsevol altra forma de considerar acabat l'arrendament, com entrega de claus al porter, depòsit de claus en notària, etc., pot tindre la conseqüència no desitjada de que l'inquilí siga condemnat a pagar els lloguers des de l'abandó físic de l'immoble fins al dia que el Jutge declare acabat el contracte així com les costes del procediment.