31 març 2015

OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LES AJUDES DE LLOGUER 2015-2016

Art. 9. Ayudas Alquiler GV. Plan 2015-2016

El passat 29 d'octubre, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, va publicar en el DOCV l'ORDE 24/2014, de 21 d'octubre, per la que s'aproven les bases que regulen la convocatòria del Programa d'Ajudes al Lloguer de Vivenda per al període 2015-2016.

En ella, s'expliquen els requisits, condicions i documentació per a poder accedir a tals ajudes, els beneficiaris dels quals són persones amb lloguers que no superen els 331,09€ de renda mensual, per a les vivendes situades en Torrent, entre altres requisits.

Hui, dia 31 de març, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ha publicat en el DOCV l’ORDE 5/2015, de 24 de març, per la que es convoquen per al període 2015 les ajudes establides en l'Orde 24/2014, de 21 d'octubre, que aprova les bases que regulen el programa d'ajudes al lloguer de vivenda.

La dita orde, establix el període de presentació de sol·licituds per a tals ajudes, durant un mes, des de l'endemà a la seua publicació.

A més, també establix el model de sol·licitud a complimentar i presentar, junt amb la documentació ja establida en l'Orde 24/2014.

A partir del dia 1 d'abril i fins al 30 del mateix mes, en les oficines de Nous Espais Torrent (Pl. Major núm. 31, en horari de dilluns a divendres, de 8:30h a 14:30h), podem ajudar-li a la cumplimentació dels impresos i la preparació de la documentació a presentar, que podrà realitzar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Torrent, a través del servici de "finestreta única".

A continuació poden descarregar-se les ordes publicades en el DOCV, així com el model de sol·licitud i la documentació necessària per a sol·licitar l'ajuda.