Servei Municipal de Manteniment de col·legis

En data 5 de maig de 2015, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrent aprova l'Encàrrec del Servici de Conservació i Manteniment de Col·legis Públics a l'empresa municipal Nous Espais Torrent S.A. El dia 11 del mateix mes es firma el Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament i esta societat per mitjà del que es regulen les condicions de prestació del dit servici de manteniment. L'esmentat encàrrec té una duració de quatre anys. En data 9 de maig de 2016, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrent acorda aprovar la primera Addenda al Conveni Regulador, consistent a ampliar les tasques de manteniment a les relacionades amb les instal·lacions dels Centres (calderes, instal·lació contraincendis, ascensors, alarmes… entre altres).

En virtut d'este encàrrec l'empresa municipal gestiona el manteniment de 14 centres docents públics de la localitat.

El manteniment consistix a gestionar la partida pressupostària disponible en l'anualitat, per a atendre reparacions menors d'obra, llanterneria, fusteria, manyeria, electricitat… així com altres intervencions per al compliment de normativa tècnica vigent, especialment les que afecten les instal·lacions. El servici atén també els manteniments periòdics reglamentaris de les instal·lacions, com són instal·lació elèctrica, instal·lació de protecció contra incendis, ascensors, instal·lació de calefacció, alarmes, instal·lació de protecció contra el raig…

Per mitjà de la delegació d'este servici en l'empresa municipal, es pretén posar al servici dels Centres docents públics un equip de personal tècnic que vetla per l'adequat manteniment dels edificis i les seues instal·lacions, així com pel compliment de la normativa tècnica que resulta d'aplicació.

L'Ajuntament de Torrent, en el marc del PLA EDIFICANT, ha encarregat a Nous Espais Torrent, S.A. la redacció de les Memòries Tècniques que permetran obtindre grans inversions per a obres de reparació, reformes i adequacions dels Centres Docents Públics de la localitat. El municipi de Torrent s'adhereix a aquest Programa de la Conselleria d'Educació en data 21-12-2017, i en aquest moment l'Ajuntament ha aconseguit, per resolució del Conseller, la delegació de competències per a l'execució d'11 obres en 8 Col·legis Públics, per valor de més d'un milió d'euros. En aquesta primera fase, les obres consisteixen en reposicions de tancaments, canvi de portes i finestres de tot el centre, reparació de pistes esportives, reforma integral i adequació de banys i vestuaris. En fases posteriors, i quan la tramitació corresponent ho permeta, vindran altres obres que afectaran les instal·lacions, accessibilitat, adaptació al Codi Tècnic de l'Edificació, inclús l'adequació i ampliació d'alguns centres.

Nous Espais col·laborarà amb l'Ajuntament de Torrent en tot allò que siga possible per afavorir la consecució de les ajudes econòmiques i el bon fi de l'execució de les obres.