Pla de barris 2014

El principal objectiu d'este projecte és la intervenció en els distints barris del municipi per a procurar la millora de la qualitat urbana y la millora en les dotacions i servicis.


La iniciativa que va començar aquest any 2014, preveu un gran número d'actuacions, distribuïdes en tots els barris de Torrent, orientades a solucionar, amb obres de xicoteta i mitjana inversió, les qüestions que la ciutadania percep importants.


Com a exemple de les àrees d'actuació en què es preveu intervindre es pot destacar:

  • Senyalització viària, millorant la senyalització existent.

  • Accessibilitat, millorant la circulació de tots els vianants, especialment d'aquells amb mobilitat reduïda.

  • Neteja viària, eliminant grafitis, cartells...

  • Mobiliari urbà, incloent-hi la millora i reposició, si és el cas, de papereres, bancs, fonts, maceteros, aparcabicis...

  • Jocs infantils i d'adults, millorant l'estat actual dels ja existents i incorporant nous elements si resulta necessari.

  • Jardineria, reposant els malls d'arbratge i vegetació, cobrint escocells que ho requerisquen, reposant i ampliant la xarxa de reg en aquells jardins que ho necessiten.

  • Zones d'escampament per a gossos, creant zones correctament delimitades per a este ús.

  • Zones de càrrega i descàrrega, habilitant espais per a este ús en aquells carrers que siga viable i així ho demanden els comerciants de la zona...

  • I qualsevol altra iniciativa que la ciutadania detecte i puga incorporar-se al programa.

 

Pot consultar les actuacions realitzades en la ZONA EL MOLÍ i DISTRICTE 3  punxant açí.

I de la ZONA CASC ANTIC - POBLE NOU  punxant açí.

_________________________________