Obres Pla de Barris 2015

25 de maig de 2015 

Aquesta setmana finalitzen totes les actuacions programades amb càrrec al Pla de Barris 2015. 

S'han executat obres en:

-        Carrer Albaida.

-        Carrer Pare Méndez.

-        Carrer Calvari.

-        Barris Marxadella - Reina Sofía - Les Amèriques.

-        Jocs infantils en Parc Central. 

La inversió realitzada en totes estes obres i treballs aplega als 500.000 €.

12 de maig de 2015 

Les obres de repavimentació dels carrers Pare Méndez i Calvari, arriben al seu fi. Està previst acabar completament durant la setmana pròxima.

Ambdós obres han consistit en la repavimentació de voreres i calçada, ampliant les voreres i executant encreuaments de vianants accessibles.

Estos treballs han millorat notablement la qualitat urbana dels carrers, reduint la velocitat dels vehicles i fent més còmoda la circulació de vianants.

20 d'abril de 2015 

 Carre Padre Méndez 

La urbanització del carrer Pare Méndez arriba ja a l'encreuament amb el carrer Exèrcit Espanyol. La setmana pròxima està previst l'asfaltat amb aglomerat imprés. A continuació s'escometran dos encreuaments de vianants en la Pza. Sant Jaume i en el carrer Sant Pere Alcàntera, i amb estes actuacions acabaran les obres previstes en Pare Méndez.

Carrer Albaida

Amb la senyalització viària, finalitzen les obres en carrer Albaida i s'obrin al trànsit. El carrer, que presentava inicialment un ample mig de 6 metres, hui disposa de dos carrils de circulació de 3 metres, i una banda de vianants d'1,5 metres, degudament senyalitzats. Encara que es tracta d'una obra provisional fins a la urbanització del sector denominat Parc Central 3, este vial soluciona un problema històric de trànsit en esta zona del municipi.  

Calle Calvari

Les obres en El carrer Calvari es van iniciar en data 14 d'abril. A hores d'ara el costat nord del carrer Calvari ja s'ha demolit en la seua totalitat, i el seu repavimentació va avançant des del carrer Fra Luis Amigó cap al carrer Toledo. Finalitzat este costat del carrer s'iniciaran les demolicions en el costat oposat. Finalment està previst l'asfaltat imprés de tot el tram. El termini per a l'execució de les obres és d'un mes.

Parc Central

Hui mateix s'obri la nova zona de jocs infantils en Parc Central. S'ha remodelat una rotonda de 2.000 m2 de zones enjardinades i una gran zona de jocs central, que compta amb una gran torre multi-joc, un joc adaptat per a xiquets més xicotets, un engrunsadora múltiple, i altres elements complementaris, tot això en un arenera de 350 m2 aproximadament.

Marxadella

Les obres previstes en El carrer Fernando Furió Roca han començat en l'encreuament amb el carrer Constitució, junt amb el col·legi de Teresianes, i des d'este punt avancen cap a l'Avinguda al Vedat. En total, en este carrer s'executaran 9 encreuaments de vianants accessibles i la repavimentació de trams de vorera en mal estat.

Calicanto

En Calicanto s'han realitzat diverses actuacions per a millorar algunes dotacions i servicis de la urbanització, com són per exemple l'ampliació de l'enllumenat públic i l'ampliació i millora de la senyalització viària.

31 de març de 2015 

Carrer Pare Méndez 

Les obres de Pare Méndez avancen al ritme previst. Ja estan pavimentades les voreres del costat dels números pars, i esta mateixa setmana s'inicia la demolició de l'altre costat. D'esta manera es garantix el pas de vianants durant les festes de Setmana Santa. Finalitzades les festes, s'acabarà l'encreuament del carrer Pare Méndez amb el carrer Exèrcit Espanyol, i també els passos de vianants accessibles en la Plaça Sant Jaume.

Carrer Albaida 

Acabats els treballs d'excavacions i farcits, així com els treballs de reubicació del línia elèctric i tanques, se'n va a procedir a l'estés d'aglomerat i posterior delimitació de la banda de vianants, amb el que el vial, de dos sentits de circulació per al tràfic rodat i un pas de vianants, podrà quedar obert al trànsit la primera setmana del mes d'abril.

Marxadella - Reina Sofía - Les Amèriques 

S'estan rematant els treballs en l'Avinguda Marxadella, que han consistit en l'ampliació i repavimentació de voreres i en l'execució de passos de vianants accessibles en l'encreuament amb el carrer Carlet. També s'han iniciat les obres en l'encreuament del carrer Fernando Furió Roca, amb el carrer Constitució, i a continuació s'escometran altres rebaixos i adequació de voreres al llarg del carrer Fernando Furió Roca, fins a l'Avinguda al Vedat.

Parc Central 

Continuen els treballs d'adequació, enjardinament i instal·lació de jocs infantils i mobiliari urbà en una rotonda interior de Parc Central, junt amb la cafeteria existent, de manera que quedarà remodelada una zona que en l'actualitat no tenia ús específic, passant a ser una àmplia zona enjardinada amb un conjunt de jocs infantils que seran referència en Torrent. A més, per a l'habilitació i equipament d'esta zona s'ha comptat amb la participació de xiquets i xiquetes de Torrent pertanyents al Consell del Xiquet.

11 de març de 2015 

Evolució de les actuacions en el carrer Albaida, Avd. Marxadella i Parc Central.


6 de març de 2015

Arranca el Pla de Barris 2015 amb les obres d'ampliació del carrer Albaida, des del carrer 6 de Desembre fins al carrer Carlet.

Altres obres que s'inicien de forma imminent són:

  • Repavimentació del carrer Pare Méndez, des de carrer Sant Cristòfol fins carrer Exèrcit Espanyol. L'objectiu fonamental d'esta actuació és l'ampliació de voreres i la millora de l'accessibilitat. El tram inicial més pròxim al carrer Sant Cristòfol, pel seu reduït ample, es va a executar en “plataforma única”, solució que consistix a realitzar calçada i voreres al mateix nivell, eliminant l'habitual desnivell en la peça de rastell. Amb esta solució es facilita la circulació de vianants i vehicles, principalment en els trams de vial en què l'ample de carrer disponible no admet les dimensions mínimes per a garantir l'accessibilitat. Per a la pavimentació de la calçada, es va a emprar un aglomerat imprés, que imita l'empedrat, però que disposa de les mateixes prestacions tècniques que l'asfaltat habitual, amb la qual cosa queda garantida la durabilitat del ferm inclús per a un trànsit rodat intens, i al mateix temps s'aconseguix un acabat distingit propi del nucli històric tradicional, donant continuïtat a la pavimentació existent en el carrer Sant Cristòfol. El termini màxim per a l'execució de l'obra són dos mesos.
  • Les obres de repavimentació i ampliació de voreres en els barris La Marxadella - Reina Sofia - Les Amèriques.
  • Treballs d'instal·lació d'una gran zona de jocs infantils en Parc Central.
  • La repavimentació del carrer Calvari començarà finalitzades les festes de Setmana Santa. La duració d'estos treballs està estipulada en un termini màxim d'un mes.