Obres Pla de Barris 2014 - 1

ZONA EL MOLÍ I DISTRICTE 3
 

PLÀNOLS D'ACTUACIONS

 


17 de novembre de 2014

Finalitzen les quatre actuacions en les zones de jocs infantils de Plaça Amèrica i Carrer Azorín.

 


5 de novembre de 2014

Les actuacions en el parc tancat de la Plaça Amèrica s'intensifiquen amb les labors de jardineria i les de pintura dels elements constructius del parc (murs, tanques, jardineres…), alhora que s'estan executant dos noves zones de jocs: una pista multiesportiva per a jocs de pilota i una zona de cautxú amb jocs infantils. En breu es renovaran tots els bancs del parc i es reposaran les terres morterenques dels passejos de vianants.

Les obres de repavimentació de calçades i voreres en el carrer Andorra estan a punt d'acabar-se, i després de l'última capa d'emprimació que falta aplicar a la calçada, s'obrirà de nou al trànsit de vianants i rodat.


En el CASC ANTIC continuen les obres en el Carrer Estació, amb la repavimentació i ampliació de les voreres que donen accés a l'estació de metro. 

 

 

30 d'octubre de 2014

 

Finalitzen els treballs en Districte 3, amb la repavimentació de voreres de Plaça de la Llibertat i amb el parc de Plaça Amèrica, on s'estan habilitant dos noves zones de jocs infantils i també es duran a terme distints treballs de millora: neteja i pintura, renovació del mobiliari urbà, ampliació de jardineria…

D'altra banda, ja s'han iniciat les obres de la següent fase del Pla de Barris, que correspon a CASC ANTIC i POBLE NOU. Els treballs s'han iniciat en l'encreuament del carrer Sant Nicolau amb el carrer Picassent, i consistixen en el rebaix i repavimentació de voreres. També s'està executant la repavimentació de calçada i voreres en el carrer Andorra.

Pròximament s'escometrà l'encreuament del carrer Cervantes amb el carrer Estació, on està prevista l'ampliació de voreres i la millora de l'accessibilitat de la zona.


15 d'octubre de 2014 

Seguixen en marxa les obres i treballs en el Districte 3, en particular en el carrer Azorín, amb la senyalització viària, neteja i pintura, repavimentació de voreres i renovació de les zones de jocs infantils.

A continuació comencen les actuacions en el parc de Plaça Amèrica, que principalment tenen a veure amb neteja i pintura, renovació de mobiliari urbà, reposició de terres morterencas en el passejos, millora de la jardineria i la renovació de les dos zones de jocs infantils. 


25 de setembre de 2014

Totes les obres de rebaixos de voreres en l'Eixample 3 ja s'han finalitzat, i també l'ampliació de voreres en El Carrer San Gregori(Eixample 1). En relació amb este tipus d'obres, en l'actualitat s'estan escometent dos actuacions: una en l'encreuament del carrer Pare Méndez amb el carrer Jutge Ángel Querol (Eixample 1), i una altra en el carrer San Fermín (Eixample 2). En este últim carrer s'està duent a terme una actuació integral de neteja i reparació de la plaça, amb pintura de tanques i fanals, instal·lació de font, renovació de la zona de jocs infantils...

 

Com a millora de zones verdes i zones de jocs en el Districte 3, es pot citar també el parc de la Plaça Amèrica, on la substitució de terres per formigó imprés ja s'ha executat; i també en dos zones d'Avinguda al Vedat, on s'estan executant pèrgoles per a dotar d'ombra a les àrees d'estada i de jocs infantils. 


Les pròximes actuacions tindran lloc en el carrer Tomas Miquel (reparació de mobiliari urbà i ornament públic); en el carrer Azorín(millora de zones verdes i zones de jocs); en Plaça de la Llibertat (parcheo de voreres), i en l'interior del Parc de Plaça Amèrica, on es té prevista una actuació integral de neteja, pintura, renovació de mobiliari urbà, reposició de terres i creació d'una pista de petanca i de dos noves zones de jocs infantils.

 

26 d'agost de 2014

Durant el mes d'agost s'han finalitzat les obres d'accessibilitat en el carrer Cronista V. Beguer Esteve, en el carrer Gaspar Navarro Piles i en l'encreuament del carrer Gaspar Navarro Piles amb el carrer de la Constitució.

D'altra banda, estan a punt de finalitzar les obres d'ampliació de voreres en el carrer Pintor Ribera, i altres obres de rebaixos de voreres en el carrer Simancas.

En la zona superior de Plaça Amèrica, s'està substituint el paviment d'arena per un formigó imprés en l'entorn dels jocs infantils. Estes obres també quedaran finalitzades durant el mes d'agost.

L'equip de pintura està reparant, netejant i pintant tots els tanques metàl·lics de les jardineres en el carrer San Valerià, i les brigades de neteja, senyalització, i jardineria intensificaran les seues labors en el barri a partir del mes de setembre.


17 de juliol de 2014 

El passat 7 de juliol es van iniciar les obres i treballs en el Districte 3, que comprén els Eixamples 1, 2 i 3.


Estes obres, contractades amb una empresa de Torrent, consistixen en: rebaixos de voreres en encreuaments per a accessibilitat i ampliació de l'ample d'algunes voreres, reparació de paviments en zones de jocs, renovació de zones de jocs infantils, neteja i pintura d'elements urbans, reposició i renovació de mobiliari urbà... A més les brigades d'obres, jardineria, neteja i senyalització intensificaran els seus treballs i tasques en els barris.

 

En este moment s'estan executant els encreuaments en els carrers Cronista V. Beguer Esteve i Gaspar Navarro Piles, així com la neteja i pintura de la Plaça de la Llibertat (antiga Plaça dels Jutjats).


4 de juliol de 2014

Les obres en el barri El Molí han finalitzat.

La inversió global en el barri supera els 70.000€, procedents de 48 actuacions.

 

El dilluns 7 de juliol s'inicien els treballs de Pla de Barris en el Districte 3, composts dels eixamples 1, 2 i 3.


11 de juny de 2014

Les obres en la Ctra. de Picanya es troben al 50% de la seua execució. L'encreuament amb el carrer Lope de Vega ja s'ha acabat, quedant pendent la finalització de l'encreuament amb el carrer Muñoz Seca i l'encreuament amb el carrer José Navarro. Amb estos treballs finalitzen els rebaixos en voreres del Barri El Molí, i a continuació tindrà lloc l'última actuació, que consistix en la remodelació de les zones de jocs infantils en la Plaça Fray Antonio Panes.


29 de maig de 2014

Finalitzades les obres d'accessibilitat en el carrer Mare de Déu de la Purificació, s'inicien els treballs en l'encreuament de el carrer Lope de Vega amb la Ctra. de Picanya.

Amb estes actuacions es dóna solució a les reclamacions ciutadanes que exigien l'accessibilitat en els passos de vianants


7 de maig de 2014

Les obres en l'encreuament del carrer Granerers amb el carrer San Ernesto quedaran finalitzades en pocs dies. Estos treballs han consistit en l'ampliació de voreres i en els rebaixos dels passos de vianants. Conseqüentment es va a ampliar també el número d'embornals per a l'arreplega d'aigües pluvials. Les brigades municipals d'obres, senyalització i jardineria estan implementant els treballs de millora en el barri.


23 d'abril de 2014

Finalitzades les obres en el carrer Gabriela Mistral, continuen els treballs en el carrer Poeta José Espronceda, millorant les voreres en els accessos al Col·legi Públic Mare de Déu del Rosari i fent accessibles les voreres en l'encreuament amb al carrer Campoamor.