Perfil del contractant

Posem a la seua disposició tota la informació sobre els expedients de selecció del contractista per a la contractació de l'execució d'obres, prestació de servicis i subministraments, alienació de parcel·les i locals comercials, així com la selecció de personal.

En esta secció vosté podrà accedir als documents facilitats per Nous Espais Torrent, S.A.U per a poder prendre part en els procediments de selecció del contractista i accedir al perfil del contractant.

Per accedir al Perfil del Contractant de l'empresa en la "Plataforma de Contratación del Estado" polse açí.

Per a més Informació econòmica, pressupostària i estadística, polse açí.