Contractació del servei de tractament fitosanitari de les palmeres en el casc urbà de Torrent (València) en l'exercici 2019

Expedient 05.48/1038.01/01/01/19
Anunci PLACE 05-03-2019
Tipus de contracte Servicis
Estats TANCAT
Data i hora de publicació a la web 05/03/2019 0:00:00

L'empresa pública Nous Espais Torrent S.A. ha redactat el “Plec de Clàusules per a la contractació del servei de tractament fitosanitari de les palmeres en el casc urbà de Torrent (València) en l'exercici 2019", publicats en aquesta pàgina web i en el seu Perfil del Contractant de la "Plataforma de Contratación del Estado" (enllaç AÇÍ).

El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el divendres 22 de Març de 2019, a les 14:00h.

Podran resoldre qualsevol dubte o aclariment contactant amb Nous Espais Torrent, S.A., al telèfon 961.565.456, o mitjançant correu electrònic en nousespais@nousespais.es.

 

Signat: Inmaculada Amat Martínez

Consellera Delegada de Nous Espais Torrent S.A.

____________

 

12/03/2019: Publicada Resolució d'ampliació de termini de presentació d'ofertes.

02/04/2019: Publicada Convocatòria Acta Obertura Ofertes per al 04/04/19 a les 09:00h.

03/06/2019: Publicat Informe d'Insuficiència de Medis.

03/06/2019: Publicada Acta d'Obertura de pliques.

03/06/2019: Publicat Exàmen documentació administrativa.

03/06/2019: Publicada Valoració Proposicions.

03/06/2019: Publicada Valoració d'admissió proposició per baixa.

05/06/2019: Publicada Resolució Adjudicació contracte.