Contractació Obres d'execució de l'Edifici M-28 de Torrent (78 VPO)

Expedient 05.12/403.01/01/C-168/10
Anunci DOUE 12-03-10, BOE 24-03-10 i Web Nous Espais
Tipus de contracte Obres
Estats TANCAT
Data i hora de publicació a la web 10/03/2009 0:00:00