Contractació Obres d'Execució de l'Edifici Gabriela Mistra-Mco. José Ortí Soriano de Torrent (20 VPO)

Expedient 05.12/404.01/01/C-170/10
Anunci DOCV 23-03-10 i Web Nous Espais Torrent
Tipus de contracte Obres
Estats TANCAT
Data i hora de publicació a la web 23/03/2010 0:00:00